Ingang Projecten Informatie Activiteiten Contact

© Frits Zegers, Grou

Ingang

BuurtBelang Baai en Brêgepaad

Het BuurtBelang Baai en Brêgepaad zet zich in voor het behoud en zo mogelijk de verbetering van het woonklimaat in de buurt Baai en Brêgepaad te Grou. Het gaat om de buurt die in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw verrezen is op de plaats waar vroeger het fabriekscomplex van Halbertsma gevestigd was. Deze buurt omvat de straten Brêgepaad, Westerbuurt, Suderkade, Skilerij, Skaverij, Tsjettelhûs, een gedeelte van de Boogstrjitte en een gedeelte van de Parkstraat.

Mededelingen

5 januari 2020
Op 18 januqri is er weer een algemene ledenvergadering in Oer ‘t Hout, zie hier

19 januari 2018
Op 30 januari is er een algemene ledenvergadering in Oer ‘t Hout, zie hier.

7 december 2017
nieuwe host

25 november 2014
De uitnodiging en agenda voor de derde ledenvergadering is hier te vinden. Het verslag van de tweede ledenvergadering is hier te vinden en de financiële stukken hier.

18 november 2014
Op zaterdag 29 november vindt de zevende poetsdag plaats. Een briefje wordt binnenkort bij alle bewoners in de bus gedaan.

17 juni 2014
Onder het motto ‘beter laat dan nooit’ is het verslag van de tweede ledenvergadering en van de ontvangst van een cheque van de Rabobank opgenomen in de rubriek Informatie.

4 december 2013
Aanstaande zaterdag, 7 december 2013, zal de vijfde poetsdag plaatsvinden. Ieder heeft de uitnodiging ontvangen.

14 maart 2013
Op 2 april zal een algemene leden-vergadering plaatsvinden, om 20 uur in Watersporthostel Oer ‘t Hout. Voor de agenda klik hier. Onder andere zal gesproken worden over een mogelijke reconstructie van de Suderkade, zie hier voor wat eerste ideeën.

30 januari 2013
Per abuis is het verslag van de derde poetsdag pas nu geplaatst, zie hier.

26 juni 2012
Beelden van werkzaamheden aan de bestrating zijn hier te vinden.

10 juni 2012
Het eerste BBBB-gedicht is verschenen. Beweeg de muis over de brug hier beneden en lees!

31 maart 2012
BBBBdoet. Op zaterdag 31 maart was een grote groep vrijwilligers bezig met de tweede poetsdag, zie poetsdag 2.

14 november 2011
Schoonmaakbedrijf ‘auto clean akkrum’ reinigt op verzoek van de gemeente onze brêge. Binnenkort tonen we op deze site het effect.

29 oktober 2011
De eerste poetsdag vindt plaats. Een ochtend- en een middagploeg van respectievelijk 14 en 10 personen hebben blad geveegd, onkruid verwijderd, rommel opgeruimd en lantaarnpalen en verkeers-borden gereinigd, zie bij poetsdag 1.

Poetsdag 1

DE HOEDER DER BRUG

Ik ging naar Grou toe om de brug te zien.
Ik zag de houten brug. Wegdek en leuning,
vroeger zo sterk, vereisten ondersteuning,
dat kostte volgens mij een mille of tien.
Toen ik daar stond, op straat, in rouw verzonken,
Mijn hoofd vol van de treurnis wijd en zijd -     
laat mij daar midden uit de droevigheid
geluid vernemen dat mijn oren klonken.

Het was het BBBB. Man, kind, vrouw,
kwam langzaam op de brug af, vol gevaren.
Alle hens aan dek, handen uit de mouw,

en wat men droeg zag ik dat harken waren.
O, dacht ik, o, dat ik dit nog beleven zou.
Prijs BBBB, zong men, die zal de brug bewaren.

Frits Zegers, 2012

DE MOEDER DE VROUW

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in ‘t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd -
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ‘t roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Martinus Nijhoff, 1934

Voor een bruggedicht:
Beweeg de cursor boven de brêge.

Algemene ledenvergadering 18 januari 2020

Klik hier