Ingang Projecten Informatie Activiteiten Contact

© Frits Zegers, Grou

Ingang

BuurtBelang Baai en Brêgepaad

In deze rubriek wordt informatie gegeven over zaken die spelen binnen BBBB. Hier zullen aankondigingen van vergaderingen verschijnen, verslagen van vergaderingen, ingekomen stukken en dergelijke.

ALV Op 30 januari 2018 wordt een algemene ledenvergadering gehouden in Oer ‘t Hout. Zie hier.

Een cheque van €3200 wordt op 24 juni 2013 door het Coöperatiefonds van de Rabobank uitgereikt aan het BBBB. Zie hier.

De tweede ledenvergadering van BBBB vond plaats op 2 april 2013 in Waterhostel Oer ‘t Hout. Zie het concept-verslag van deze bijeenkomst.